Monthly Archive: Tháng Mười Hai 2017

Bạn đã phân biệt được mốt thời trang chưa?

  Trải qua nhiều thế kỷ, trong dòng biến đổi của thời trang đã không ngừng xuất hiện các cuộc “cách mạng mốt”. Có những mốt kéo dài vài chục năm, có những mốt chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn. Tuy nhiên, khi hệ thống hóa các kiểu mặc khác nhau trong một …